PRAVIDLA

 

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO HRU 

 

1. Umístění míče:
Výrazy, které určují kam musí hráč umístit míč na rohože FSG simulátoru jsou napsány na „obraze na plátně“ vlevo dole.
 

 


„ON TEE“

„FAIRWAY“

„FRINGE“

„TEE AREA“

„GREEN“

„SAND“

„WILD GRASS“

„ROUGH, DIRT, ASFALT, DESERT“

míč se položí na gumové „tee“ nebo na rohož uprostřed

míč se položí na rohož uprostřed nebo na nižší zelenou rohož napravo

míč se položí na rohož uprostřed

míč se položí na rohož uprostřed

míč se hraje ze základní plochy v automatu před rohoží

míč se položí na vysokou bílou rohožku. Hráč se nesmí před úderem dotýkat rohože holí ani jinak (hra z písku)

míč se zamáčkne min. 1/2 svého objemu do vysoké zelené rohožky

míč se položí na vysokou zelenou rohožku

Za nedodržení ustanovení bodu č.1 je hráč trestán
1 trestnou ranou.

2.

Nesprávná hra, započítání úderu, použití tlačítka „mulligan“, další tlačítka:
a) Hráč který odehraje míč na jiné jméno (zahraje tzv. nesprávný míč) se prohřešil proti pravidlům hry na FSG simulátorech a vzniklou situaci musí hráči řešit se soutěžním výborem. Za hru na jiné jméno je hráč trestán 2 trestnými ranami.
b) V případě, že dojde k započítání úderu (který byl zaznamenán jako odehrání míče hráčem) vlivem přetažení hole, zakutálení míče přes lišty simulátoru atd.není hráč trestán, ale musí zavolat rozhodčího, který dá souhlas k použití tlačítka „MULLIGAN“.
c) Hráči mají povinnost dobře si přečíst údaje na tabulce při „dropování“ a doporučuje se použít žlutě vyznačený text, např. při „dropování“ z vody slovo DROP, při zahrání míče za hranice hřiště tlačítko REHIT, následně budete automaticky přesměrováni do prostoru dropzony. 
Za nedodržení ustanovení bodu č.2 je hráč trestán 2 trestnými ranami.

Upozornění:
a) V některých situacích při výměně obrazu na plátně dochází k mylné informaci o hráči, který má hrát. Vždy před odehráním míče sledujte, zda jste v levém horním rohu označeni žlutým písmem.
b) V žádném případě nepoužívejte při dropování jiná než uvedená tlačítka v tabulce na plátně!!

Napsat komentář