ČLENSTVÍ V KLUBU

Vážení současní i budoucí golfisté,

Členem Golfového klubu Chodová Planá se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí s posláním a cílem činnosti GKCHP a chce se na jejich naplňování podílet. Každý nový člen svým vstupem souhlasí s dodržováním stanov GKCHP.

Provozování golfové hry na hřišti, a i společenský klubový život přináší pro všechny současné i budoucí členy nevšední zážitky.

CLASSIC členství v Golfovém klubu Chodová Planá

Klasické členství je určené pro golfového hráče s HCP. Členství Classic je nepřenosné.

Classic členství zahrnuje:

  • Řádné členství v Golfovém klubu Chodová Planá + členství v České golfové federaci (ČGF)
  • cca 400 míčků zdarma na náš Driving Range
  • Příspěvky na turnaje pořádané naším klubem
  • Využití naší golfové klubovny (včetně pronájmu klubovny na soukromé akce)
  • Pronájem Indooru za 100 Kč/ hodina  ( n.c. je 250Kč)
  • fee 400 Kč za hru na našem partnerském hřišti : Golf Wellnes resort Alfrédov ( Po-Čt) 18 jamek
  • možnost se zúčastňovat různých mimo golfových akcí pořádané klubem

Cena ročního členství Classic: 1200 Kč Děti 250Kč

Vznik členství

Pro vstup do GKCHP je nutné řádně vyplnit přihlášku a podepsanou zaslat zpět na Email: golfchodovaplana@gmail.cz . Nový člen musí zároveň neprodleně uhradit roční poplatek ( dle druhu členství).

Úhradu poplatku proveďte v hotovosti v klubovně a nebo bankovním převodem. Číslo účtu : 261213952/0300 , V kolonce Variabilní symbol uveďte Vaše příjmení.

Přihláška ke stažení Přihláška-do-GKCHP:

Zánik členství

Členství zaniká na základě oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku, dále úmrtím, vyloučením člena pro hrubé porušování stanov a dále pokud člen se bez uvedení důvodů nezúčastní třech po sobě jdoucích členských schůzí.

Napsat komentář